آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد بالینی

اصولی ترین راه برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی بازی با متغیرهاست.

یعنی اینکه ابتدا متغیرهای رشته بالینی را بشناسید و آن دسته که مورد علاقه شماست را انتخاب کنید و با ایجاد رابطه میان آن ها مسئله ای را برای پژوهش ایجاد کنید.

نمونه هایی از متغیرهای بالینی عبارتند از:

مواجهۀ واقعی:
فرض بر این است که درمان زمانی بیشترین تأثیر را دارد که درمانجویان بتوانند با موقعیت‌هایی که از آن‌ها می‌ترسند، روبرو شوند.

مواجهۀ فشرده:
در هنگام ابداع این روش توصیه شده بود

مواجهۀ تدریجی:
روشی که به موجب آن، درمانجویان خود را به تدریج با موقعیت‌های اضطراب آوری که به طور فزاینده شدیدتر می‌شوند، مواجه می‌سازد.

درمان کنترل وحشتزدگی (PCT):
درمانی که از بازسازی شناختی، مواجهه با نشانه‌های جسمانی مرتبط با حملات وحشتزدگی و بازآموزی تنفسی تشکیل می‌شود.
 فوبی خاص:
ترس غیرمنطقی و کاهش ناپذیر از شیء، فعالیت یا موقعیت خاصی است که پاسخ اضطرابی فوری ایجاد می‌کند، اختلال زیادی در عملکرد به وجود می‌آورد و به رفتار اجتنابی منجر می‌شود.
شیوع فوبی خاص
میزان شیوع فوبی خاص بین ۴ تا ۸/۸ درصد است.

ویژگی‌های تشخیص فوبی خاص:
این تشخیص برای افرادی مقرر می‌شود که دچار ترس محسوس و مداوم می‌شوند که بیش از حد نامعقول است و وجود یا پیش بینی موضوع یا موقعیتی خاص آن را ایجاد می‌کند (مثل پرواز کردن، ارتفاعات، حیوانات، تزریقات یا دیدن خون)
 نظریه آمادگی زیستی فوبی خاص:
بر این فرض استوار است که امکان دارد نوعی «سیم کشی» زیستی وجود داشته باشد که باعث می‌شود افراد به موقعیت‌های تهدیدکننده یا ترس واکنش نشان دهند.
 نظریه فروید در مورد فوبی خاص:
فوبی‌ها نشانه‌های روانی‌ای می‌باشند که از خود در برابر اضطراب دفاع می‌کنند.

نظریه رفتارگرایان در مورد فوبی خاص:
حیوانات و انسان‌ها می‌توانند از طریق شرطی شدن، رفتار فوبیک را اکتساب کنند که سرانجام به این نتیجه‌گیری انجامید که فوبی‌ها از یادگیری ناسازگارانه ناشی می‌شود.
 نظریه شناختی ـ رفتاری در مورد فوبی خاص:
سبک‌های شناختی درمانجو باعث ایجاد و نگهداری اختلال‌های اضطرابی مانند فوبی‌های خاص می‌شوند.

حساسیت زدایی منظم:
فرد می‌تواند درحالی که آرمیده است، از طریق نزدیک شدن تدریجی به محرک‌های ترسناک، بر اضطراب ناسازگارانه کاملاً چیره شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ