آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / متغیر های کمی و کیفی در پروپوزال و پایان نامه ارشد

متغیر های کمی و کیفی در پروپوزال و پایان نامه ارشد

متغیر های کمی و کیفی در پروپوزال و پایان نامه ارشد  چه تعریفی دارند؟ آیا در این زمینه دانش کافی دارید؟

متغیر عبارتند از هر صفت، ویژگی یا عنصر کمی و یا کیفی که در یک تحقیق تغییر پذیر باشد، به عنوان مثال جنگ، همبستگی و … هر یک د رجریان تحقیق می توانند به صورت یک متغیر درآیند، به شرط آنکه بر خلاف عوامل ثابت تغییر کنند یا تغییر پذیر باشند. مفهومی مانند پایگاه اجتماعی- اقتصادی در یک تحقیق می تواند به عنوان یک متغیر در نظر گرفت و بعد تأثیر آن را در مشارکت یا انتخابات و … سنجید. بنابراین می توان گفت متغیر در رشته های مختلف هر پدیده ای را می رساند که مقدار آن در هر مورد خاص تفاوت می یابد.
متغیرها از مهمترین مباحث در تحقیقات اجتماعی– انسانی می باشند. هدف شناخت علت یا عوامل پیدایی یا تغییر موضوع مورد تحقیق است و چون این عوامل تغییر پذیرند و قابل سنجش، آنان را متغیر می خوانیم. در نهایت باید بتوانیم هم انواع متغیرها را بشناسیم، هم آنکه روابط آن ها را با یکدیگر شناسایی کنیم. همچنین، میزان تأثیر یک متغیر بر متغیر دیگر را مورد سنجش قرار دهیم و اندازه گیری کنیم.
متغیرها می توانند کمی یا کیفی باشند، مثلاً اگر در یک تحقیق در مورد ازدواج، سن، متغیر یا عامل مهمی به حساب می آید، می گوییم عمل ازدواج متأثر از سن افراد است،  این یک متغیر کمی و کیفی است. در سن تحقیق بینش یا طرز تلقی انسان ها نسبت به ازدواج هم موثر می باشد که این یک متغیر کیفی به شمار می رود. هر چند که متغیرها هم کمی و هم کیفی هستند اما اندازه گیری متغیرهای کمی بسیار راحت تر و دقیقتر از شاخص های کیفی است.    
به همین دلیل بسیاری از محققین سعی دارند که متغیرهای کیفی را به صورت شاخص های کمی در  آورند. زیرا در این صورت کار تحقیق هم دقیق تر و هم سریع تر صورت می گیرد. همچنین از روایی بیشتری برخوردار است
دو نوع متغیر کمی قابل تمیز است: متغیر پیوسته و متغیر گسسته. بعضی از متغیرها لزوماً مجزا و گسسته اند، مثل زن یا مرد، شهری یا روستایی بودن. ولی متغیرهای کمی در طول یک امتداد قرار می گیرند برای مثال متغیرهای پیوسته سن و درآمد را می توان به متغیرهای مجزا یا گسسته تبدیل کرد. در این صورت می توان پاسخگویان را از نظر سنی به افراد جوان، میانسال، مسن و یا از نظر درآمد به درآمد بالا و پایین تقسیم کرد.
مشاوره و خدمات ترجمه و پایان نامه
برای کسب اطلاعات دربراره نوشتن پروپوزال و پایان نامه و ترجمه متون تخصصی با ما تماس بگیرید.
خدمات دیگر ما عبارتند از:
مشاوره مقالات علمی پژوهشی و isi
تایپ و صفحه بندی پایان نامه
صحافی و چاپ پایان نامه
تبدیل پایان نامه به کتاب

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ