آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد تربیت بدنی

تهیه پایان نامه ارشد تربیت بدنی

تهیه فصل های پایان نامه ارشد تربیت بدنی حتما باید مطابق با اصول نگارش هر فصل باشد. مثلا فصل سوم درباره روش تحقیق است.
 به نمونه از فصل سوم پایان نامه توجه فرمایید:

روش تحقیق ( روشهای کار شامل نوع تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، روش نمونه گیری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات).
– مقدمه یا دیدگاه کلی ( اختیاری است )
مشخص ساختن نوع یا شیوه تحقیق به طور دقیق ( تجربی، نیمه تجربی، همبستگی، علّی مقایسه ای، توصیفی… )
– طرح تحقیق ( بحث درباره متغییرهای مستقل، تابع و کنترل یا دسته بندی شده ).
بعضی اوقات فرضیه های تحقیق را باید به شکل ” فرضیه صفر ” یا بی تفاوت بیان کرد تا طرح تحقیق را مجاز به استفاده بهتر از آمار استنباطی کند. این مورد بیشتر در تحقیقات تجربی و شبه تجربی مورد استفاده قرار می گیرد.
مطالعه مقدماتی و آزمایشی ( عیناً به همان شکل که در طرح تحقیق اصلی به می رود شامل تهیه یا تدوین ابزار تحقیق، تکنیکهای جمع آوری اطلاعات و ویژگیهای افراد نمونه ).
 قلمرو پژوهش، جامعه آماری، حجم و ویژگیهای آن.
– چگونگی انتخاب آزمودنیا ( شیوه نمونه گیری ).
– نحوه به کار گیری و سایل وابزار اندازه گیری ( بیان آزمونها، ابزارهای اندازه گیری، مشاهدات، مقیاسهای مدرج و پرسشنامه های مورد استفاده ).
 مشخص ساختن شیوه های علمی مورد استفاده چه در کلاس یا در آزمایشگاه و چه مطالعات میدانی و خارج از آزمایشگاه .
– چگونگی جمع آوری و ثبت اطلاعات ( روش تحلیل آماری).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ