آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه نویسی ارشد زبان انگلیسی فوری

پایان نامه نویسی ارشد زبان انگلیسی فوری

پایان نامه نویسی ارشد زبان انگلیسی فوری با تضمین اخذ نمره بسیار خوب و عالی پذیرفته می شود.
 آیا ملاک درجه بندی و نمره گذاری پایان نامه را می دانید؟
 ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران متشکل از استاد راهنما، استاد مشاور و حداقل یک نفر نماینده کمیته تحصیلات تکمیلی و دو نفر از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل یا خارج مؤسسه صورت می گیرد.

پایان نامه توسط هیأت داوران در پنج درجه ارزشیابی شده و به هر درجه نمره ای تعلق می گیرد و این نمره در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

نمره از ۱۸ تا ۲۰ : درجة عالی

نمره از ۱۶ تا ۱۸ : درجة بسیار خوب

نمره از ۱۴ تا ۱۶ : درجة خوب

نمره از ۱۲ تا ۱۴ : درجة قابل قبول

نمره از ۱۲ کمتر : درجة غیر قابل قبول و مردود

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ