آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه دانشجویی روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه دانشجویی روانشناسی بالینی

انجام پایان نامه دانشجویی رشته روانشناسی بالینی زیر نظر استادیار رشته روانشناسی به صورت تایپ شده و انجام کارهای آماری پذیرفته می شود.

آیا می دانید انجام پایان نامه علاوه بر استاد راهنما به چه اساتید دیگر نیاز دارد؟
و چگونه انجام می شود؟ و چه مراحلی را طی می کند؟

به پیشنهاد استاد راهنما و تأیید شورای آموزشی گروه، یک یا دو نفر از اعضای هیأت علمی یا صاحبنظران و محققان برجسته به عنوان استاد مشاور تعیین می شوند.

دفاع از رساله پس از تدوین و تأیید آن از طرف استاد راهنما در حضور هیأت داوران مرکب از استاد راهنما، یکی از استادان مشاور، دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاه و یک نفر از اعضاء هیأت علمی یا محققان دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی دیگر صورت می گیرد.
هیأت داوران (حداقل ۴ نفر) پس از شور و بررسی اصالت و صحت رساله، امتیاز آن را به شرح زیر مشخص می نمایند :
 الف – قابل قبول :
۱- قبول شده با درجة عالی ۲- قبول شده با درجة خوب ۳- [صرفاً] قابل قبول
ب – غیر قابل قبول
چنان چه هیأت داوران رساله را از جهاتی ناقص تشخیص دهد موارد نقص را در رأی خود ذکر می کند و از دانشجو می خواهد در مدتی که از حداکثر مجاز دوران تحصیل تجاوز نکند رساله را کامل و مجدداً از آن دفاع نماید.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ