آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نگارش پایان نامه ارشد علوم تربیتی

نگارش پایان نامه ارشد علوم تربیتی

برای نگارش پایان نامه ارشد علوم تربیتی توجه به تجربیات گذشتگان و فعالیت های انجام شده در آن حوزه اهمیت زیادی دارد که پیشینه تحقیق نام دارد.

پیشینه تحقیق یکی از بخش های پروپوزال و پایان نامه است که برای تهیه گزارش آن تبحر لازم است.
به نمونه زیر توجه نمایید.

مروری بر سابقة تحقیق (اشاره اجمالی به تحقیقات انجام شده در این زمینه و ارزیابی آنها) :

نتایج بدست آمده از تحقیق علی شیرودی (۱۳۷۴) که بر روی ۷۱۸ نفر از فارغ التحصیلان پسر و ۱۴۴ نفر از فارغ التحصیلان دختر آموزش های فنی و حرفه ای سال های ۶۷-۷۱ استان تهران انجام گرفته نشان می دهد که شغل ۲۴۶ نفر از فارغ التحصیلان شاغل، مرتبط با رشتة تحصیلی و شغل ۲۲۲ نفر از فارغ التحصیلان شاغل، غیر مرتبط با رشتة تحصیلی آنان است.
در همین تحقیق، اطلاعات به دست آمده از نظرات ۱۰۷ نفر از کارفرمایان نشان می دهد که از مجموع ۳۴۸ نفر فارغ التحصیل شاغل تحت نظارت کارفرمایان، شغل ۱۸۲ نفر غیر مرتبط با رشتة تحصیلی آنان است.

تحقیقات مذکور از نظر روش و موضوع شباهت های زیادی با تحقیق حاضر دارد اما جامعة آماری و حوزة مطالعه این پژوهش، نظام جدید آموزش و دانش آموزان مشغول به تحصیل در این نظام هستند.
به دلیل تغییر نظام آموزش متوسطه ضرورت دارد که علی رغم وجود مطالعات قبلی، در نظام جدید آموزش متوسطه پس از تغییرات نیز تحقیقاتی صورت پذیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ