آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد حسابداری

تهیه پایان نامه ارشد حسابداری

برای تهیه پایان نامه ارشد حسابداری مانند دیگر رشته ها توجه به مسئله پژوهش امری الزامی است.
 در ارزیابی مسئله باید به این نکته توجه داشته باشید که برخی از مسائل ممکن است آزمون پذیر نباشند.

دلایلی چند که با توجه به آنها می توان گفت برخی از مسائل قابل آزمون نیستند عبارتند از:  
 برخی از مسائل حاوی قضاوت های ارزشی هستند که نمی توان آنها را حذف کرد.

مسائلی وجود دارد که فقط قسمتی از آن را می توان بیان کرد در صورتی که پاسخگویی به آنها مستلزم
بیانشان به صورت کامل است.  
 گاهی اوقات پژوهشگر با مسائلی روبرو می شود که پاسخگویی به آنها در زمان حال امکان پذیر نیست زیرا
تکنولوژی لازم برای حل آن وجود ندارد.
هرمساله باید به شیوه ای بیان شود که امکان پاسخگویی به آن باعنایت به تکنولوژی موجود وجود داشته
باشد. به عبارت دیگر آیا پاسخگویی به مساله ی مورد پژوهش امکان پذیر است؟
مساله ای قابل پژوهش است
که متغیرهای آن ( مساله و روابط موجود بین متغیرها ) قابل تعریف و اندازه گیری باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ