آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

یکی از راه های اساسی انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی یافتن متغیرها و ایجاد رابطه میان آن هاست.

متغیرها مباحث گسترده ای را در روش تحقیق و پایان نویسی به خود اختصاص داده اند که برای فراگیری همه آن ها باید مباحث روش تحقیق را به خوبی فرا گرفت.

همه متغیرهای موجود در یک شرایط پژوهشی را نمی توان همزمان مورد مطالعه قرار داد. گاهی اوقات
متغیرهایی یافت می شوند که تاثیر برخی از آنها در تعیین روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته باید خنثی
یا ثابت نگه داشته شود. این متغیرها که تاثیرآنها باید حذف یاخنثی شود،متغیرهای کنترل نامیده می شوند.

به عبارت دیگر متغیرهای کنترل به متغیرهایی گفته می شود که تاثیر آن بر متغیر وابسته توسط محقق حذف
یا خنثی می شود و دراین شرایط تاثیر متغیر تعدیل کننده مورد بررسی قرار می گیرد.  پژوهشگر قبل از انجام
پژوهش باید تصمیم بگیرد که تاثیر چه متغیر یا متغیرهایی را باید مورد مطالعه قرار دهد و چه متغیر یا متغیر
هایی را کنترل کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ