آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه اقتصاد ارشد و دکتری

انجام پایان نامه اقتصاد ارشد و دکتری

جهت انجام پایان نامه اقتصاد در مقاطع ارشد و دکتری توجه به فرضیات اهمیت دارد.
 آیا درباره نقش فرضیه در تحقیق علمی و پایان نامه اطلاعاتی دارید؟

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسأله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می کند و هم باعث استنتاج می-شود.
فرضیه ها ضمن اینکه برای پیگیری و انجام دادن امور تحقیق به طور کلی به محقق جهت می دهند باعث می شوند که:
 اوّلاً مطالعه  منابع و ادبیات مربوط به موضوع تحقیق جهت دار بشود و از مطالعه  منابعی که به پژوهش ربطی ندارد جلوگیری به عمل آید
دوّم پژوهشگر را نسبت به جنبه های موقعیتی و معنی دار مسأله پژوهش راهنمایی نماید.
 سوّم باعث شود تا محقق مسأله  پژوهش را بهتر درک کند و روشهای جمع آوری اطلاعات را بهتر تعیین کند.
 چهارم فرضیه چهارچوبی برای تفسیر اطلاعات جمع آوری شده و نتیجه گیری از آن ارائه می دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ