آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نگارش پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

نگارش پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

یکی از ابزارهای مهم و کاربردی نگارش پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی استفاده از فیش و فیش برداری است که به کار گرفتن آن اکیدا توصیه می شود.

فیش: ابزاری است که محقق می تواند بخشی از یک متن را روی آن ثبت کرده و الصاق نماید. فیش ها انواع گوناگونی دارند یعنی براساس سطح اطلاعات مربوط به منبع یا موضوع و نیز حجم مطلب انتخاب شده از متن متفاوتند. نحوه استفاده از فیش ممکن است عین مطلب و به صورت نقل قول مستقیم یا برداشت محقق از مطلب و به صورت نقل قول غیر مستقیم یا ترجمه از متن به زبان دیگری باشد، یا ممکن است چکیده ی مطلب و … باشد.
همچنین از فیش می تواند برای ثبت اظهارات افراد در روش مصاحبه استفاده کرد. همچنین برای نکته برداری دو روش مشاهده، ثبت و ضبط اطلاعات بدست آمده هم می توان از فیش استفاده کرد در استفاده از فیش محقق باید در نظر داشته باشد که از یک فیش نمی توان برای دو مطلب از حیث موضوع یا مبتنی بر دو منبع استفاده نمود.
هرچند ممکن است اصل صرفه جویی محقق را به این کار ترغیب کند، انتظام امور فیش ها را تحت شعاع قرار می دهد. همچنین محقق می تواند برای ثبت یک مطلب در صورتیکه فضای یک فیش کم بود از دو یا چند فیش استفاده کنید ولی باید با کدگذاری ویژه سعی کند مانع از آشفتگی در انتظام فیش ها شود.
در هر فیش چند بخش وجود دارد:
 1- بخش اطلاعات مربوط به منبع یا اثری که اطلاعات از آن گرفته می شود.
 2- بخش اطلاعات درباره ی موضوع مورد مطالعه ثبت شده در فیش
 3- بخش اطلاعات در مورد خود فیش شامل کُد فیش یا شماره مسلسل، کد فیشهای مکمل، تاریخ فیش، نام فیش نویسان
 4- بخش ثبت الصاق متن

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ