آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه دانشجویی زبان انگلیسی

انجام پایان نامه دانشجویی زبان انگلیسی

برای انجام درست پایان نامه دانشجویی در رشته های زبان و بویژه آموزش زبان انگلیسی باید نگاهی ویژه به تجزیه و تحلیل آماری داشته باشید.

یکی از انواع شیوه های تجزیه و تحلیل آماری شیوه کمّی است. ‌این شیوه که به روش تجزیه و تحلیل آماری نیز شهرت دارد، در مورد اطلاعات و داده های کمی به کار می رود.
استفاده از روشهای آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد.
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی، نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز، اندازه های پراکندگی و نظایر آن تشکیل می دهد.
در اینجا محقق پس از استخراج اطلاعات اقدام به خلاصه کردن و طبقه بندی داده های آماری می-نماید برای نمایش نحوه ی توزیع صفت در نمونه یا جامعه روشهای گوناگونی وجود دارد. محقق بسته به نیاز و علاقه ای که دارد داده-ها را به تصویر بکشد این کار باعث درک خواننده می شود.
 روشهای متداول برای نمایش تصویری نحوه ی توزیع صفت در جامعه عبارتند از:
 1- روش هیستوگرام یا نمودارهای ستونی ساده و ترکیبی ۲- روش پلی گون یا نمودارهای چند ضلعی ساده و ترکیبی ۳- روش منحنی برای داده های تراکمی و تجمعی ۴- روش قطاعی یا شعاعی و دایره ای ساده و ترکیبی ۵- روش نمودار مثلثی ۶- روش منحنی نمایش سریهای زمانی ۷- روش نمایش فضایی و پراکندگی پدیده در فضا در شکل نقشه های جغرافیایی تراکمی ۸- نمایش ترکیبی ستونی و نشانه ای پراکندگی پدیده در فضا روی نقشه جغرافیا ۹- نمایش ها تخیلی و تصویرسازی متناسب با بزرگی و کوچکی پدیده در فضا ۱۰- نمایش سلسله مراتبی در رابطه یک سویه یا دو سویه پدیده ها ۱۱- نمودارهای هرمی برای نمایش ساختمان جمعیت ۱۲- نمودارهای تصویری برای نمایش شکلی پدیده ها

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ