آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد حقوق

تهیه پایان نامه ارشد حقوق

در تهیه پایان نامه ارشد حقوق هرچند نکات علمی و رعایت آن در نوشتن محتوی بسیار لازم است همچنین باید به فکر پایان کار و جلسه دفاع هم باشید تا بتوانید نمره مناسبی اخد نمایید.
 برای ارزشیابی رساله های کارشناسی ارشد و دکتری فرم مخصوصی هم در دانشگاه آزاد و هم دولتی وجود دارد.
دانشجویان می توانند با مطالعة آن نحوة دفاع و ارائة پایان نامه خود را اساس ضوابط تنظیم نمایند.

پذیرایی در جلسة دفاعیه به هیچ وجه الزامی نیست. با این حال در صورتی که دانشجو شخصاً مایل به انجام آن است رعایت سادگی را نموده و حتماً این امر پس از پایان جلسة دفاعیه و اعلام نمره صورت گیرد.
ضمناً در صورتی که فیلمبرداری و اقداماتی از این قبیل بر محتوای علمی دفاعیه تأثیرات سوء و منفی داشته باشد، مصّراً از دانشجویان در خواست می گردد که از انجام این گونه اقدامات خودداری نمایند.
گرفتن عکس از جلسة دفاعیه تنها در صورتی مجاز خواهد بود که به نظم جلسه و مقررات آموزشی لطمه ای نزند.
برای انجام هر گونه تشریفات غیر معمول در جلسات دفاعیه لازم است قبلاً با سرپرست دانشکده یا دفتر معاونت پژوهشی هماهنگی به عمل آید.

پس از دفاع لازم است دانشجو نسبت به تکمیل فرم شورای پژوهش های علمی کشور، فرم مشخصات پژوهشی و آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و فرم ب سازمان مرکزی (برای دانشجویان دانشگاه آزاد) مبادرت نموده و مقاله ای از پایان نامة خود در حدود ۱۰ تا ۱۵ صفحه به دفتر معاونت پژوهشی یا دانشکدة تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ