آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی

در انتخاب عنوان پایان نامه ارشد رشته روانشناسی علاوه بر آشنایی با متغیرها همچنین باید به دنبال یک مسئله برای تحقیق پیرامون آن باشید.

شناخت مسأله یکی از مشکل ترین و قاطعترین گام در راه فرایند تحقیق است.
پژوهش با مسأله آغاز می شود به عبارت دیگر پژوهش با پاسخ-گویی به یک یا چند سؤال شروع می شود.
مساله یا پرسش مورد پژوهش بایستی به شیوه ای بیان شود که با استفاده از مشاهده و آزمایش بتوان به آن پاسخ داد.
بنابراین مسائلی که دارای بار ارزشی هستند به سادگی حل یا پاسخ داده نمی شود.
پژوهشگر بوسیله فرضیه، توضیح آزمایش نشده ای برای مسأله فراهم می سازد. برای اینکه فرضیه بر یافته علمی استوار باشد پژوهشگر بایستی تاریخچه تحقیق را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهد. سپس با توجه به دلایلی که فرضیه اساس آن ها تدوین شده است نتیجه گیری می-کند. به این معنی که اگر فرضیه درست باشد چه رویدادی باید مشاهده شود.
پس از جمع آوری اطلاعات عمل تجزیه و تحلیل شروع می شود به این معنی که آیا پژوهشگر دلایل کافی برای تأیید فرضیه ارائه می دهد یا خیر، بنابراین اولین مرحله از تحقیق مشخص کردن موضوع تحقیق است و محقق موضوع تحقیق را قبل از اقدام به تحقیق باید مشخص نماید که انتخاب موضوع نیاز به بررسی مقدماتی دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ