آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات عربی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات عربی

برای انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات عربی ابتدا یافتن یک مسئله که ذهن شما را مشغول نماید یک توصیه علمی است.
 آیا می دانید مسأله پژوهشی چه ویژگی هایی دارد؟

مسأله و موضوع پژوهش بایستی به گونه ای تنظیم و بیان شود که به طور عملی قابل بررسی و تحقیق باشد، انتخاب کلمات با توجه به مساله و موضوع انتخابی باشد به گونه ای که کلمات دقیقاً معنای مورد نظر را برساند و از لحاظ پژوهش قابل بررسی عملی و علمی باشد.
بیان مسأله بایستی به نحوی باشد که چگونگی بررسی متغیر یا متغیرها را روشن کند. معمولاً همیشه انتخاب مسأله برای دانشجویان بسیار مشکل است از یکطرف به لحاظ شتابزدگی دانشجویان و از طرف دیگر به علت معلومات محدودی است که دانشجویان در زمینه ی پژوهش دارند و بدون تحقیقات و اطلاعات قبلی و بررسی مسأله تحقیق، یک مسأله تحقیقی انتخاب می کنند.
قاعده ی کلی برای بیان مسئله و موضوع تحقیق این است که کلیه-ی سؤالات زیر به روشنی و وضوح پاسخ داده شود.
۱ـ پژوهش در مورد چه کسانی انجام می شود؟ یا چه کسانی مورد پژوهش قرار می گیرند؟
۲ـ مطالعه درباره ی متغیر یا متغیرهایی است؟ یا چه عواملی مورد تحقیق قرار می گیرد؟
۳ـ پژوهش چگونه انجام می شود؟ آیا ارتباط بین دو یا چند متغیر را تعیین می کند؟
۴ـ پژوهش در چه مکانی و یا در چه محیطی و محدوده ای انجام خواهد گرفت؟
۵ـ پژوهش در چه دوره سال و یا زمانی انجام می شود؟

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ