آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

انتخاب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ادبیات مانند هر رشته دانشگاهی وابسته به دانش شما درباره روش های تحقیق است.
 یکی از این اطلاعات درباره چگونگی محدود کردن مسأله تحقیق است.

پس از تعریف و بیان مسأله، پژوهشگر باید به محدود کردن مساله بپردازد و حد مرزی را برای موضوع مورد نظر معین کند. محدود کردن مسأله از این جهت ضروری است که حدود کار و فعالیت محقق معلوم می گردد.
 کوویلیه معتقد است که پدیده های اجتماعی، اموری پیچیده و وابسته به یکدیگر می باشند لذا باید مسأله اجتماعی را به کوچکترین واحد ممکن محدود و حدود آن را نیز مشخص ساخت تا کنترل عوامل خارجی در آن میسر گردد.
هرچه مسأله تحقیق محدود گردد نیز تحقیق به مراتب بهتر خواهد بود.
محقق به تناسب حد و مرز تحقیق باید به پیش بینی و تهیه ی امکانات بپردازد و به همان نسبت سرمایه گذاری کرده و بیان و تشریح مسأله ای اقدام کند که هدف او بوده است. لذا اگر حدود و ثغور تحقیق معین نشود و در تعیین آن حدود، وقت کافی به عمل نیاید محقق در بررسی علل وسایل مختلف چنان درگیر می شود که ممکن است هرگز به نتیجه نرسد.
لذا هدف محقق در این مرحله از تحقیق روشن ساختن گفتارهای موضوع مورد بررسی است به عبارت دیگر باید در ارائه مسئله تحقیق محدود کردن مسأله مد نظر قرار گیرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ