آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد تاریخ

تهیه پایان نامه ارشد تاریخ

در تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ توجه داشته باشید که یک بیان فرضیه خوب می تواند چگونگی روند تحقیق شما را هدایت کند.
 مشخصات یک فرضیه خوب:
 1ـ روشن، مشخص و معین باشد.
۲ـ به خوبی تعریف شده باشد و قابل فهم باشد.
۳ـ حدود آن مشخص گردد، حد و مرزی مشخص داشته باشد.
۴ـ حتی المقدور براساس تئوری های موجود بنا گردد، خیالی و ایده-آلی نباشد.
۵ـ بتوان با وسایل و لوازم موجود آن را تحت آزمایش، تجربه و مشاهده علمی قرار داد.
۶ـ نتایج حاصل از فرضیه قابل استفاده باشد.

نظریه دونالداری:
۱ـ فرضیه بایستی قدرت تبیین داشته باشد.
۲ـ فرضیه باید قابل آزمون باشد.
۳ـ فرضیه باید رابطه مورد انتظار را بین متغیرها بیان کند.
۴ـ فرضیه باید با اصول کلی دانش موجود هماهنگ باشد.
۵ـ فرضیه باید حدامکان روشن و دقیق بیان شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ