آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت

موضوع پایان نامه ارشد مدیریت به پایان نامه شما جایگاه و رتبه خواهد داد به نحوی که بعدها در محیط کار یا تحصیل با ارزیابی پایان نامه شما درباره سوادتان قضاوت خواهد شد.
 جایگاه و اهمیت پایان نامه
پایان نامه اولین نمود قدرت تحقیقاتی و استنباطی دانشجو، در فرآیند تحصیلات تکمیلی است، به عبارتی دیگر دانشجو با گذشتن از مرحله جمع آوری اطلاعات (Data Gathering)، و ورود در مرحله اطلاعات یابی (Data Finding) توان آ را یافته است تا دانسته های فراهم آمده در طول ایام تحصیل را در یک فضای واقعی، به بوته آزمون بگذارد.
 این نکته در رابطه با علم مدیریت از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا آخرین دستاورد این علم، یعنی نظریه اقتضاییی (Contingency) از ادعای نظریه پردازان اولیه این علم که مدعی ارایه اصول (Principles) و قوانین جهان شمول (Universal Law) بودند دور شده است، و درستی عملکرد مدیریت به درک شرایط مشروط شده است.
چنین مقوله ای ریشه در نظریه های فلسفی مانند کثرت گرایی (Pluralism) نسبیت (Relativism) هنرمنوتیک (Hermeneutic) عدم قطعیت (Uncertainty) ابطال پذیری (Falsifiable) … دراد، لذا دانشجویان در چنین فضایی از عدم یقین و قطعیت، مجبورند همه نظریه ها را تنها به عنوان یک فرضیه (Hypothesis) تلقی کنند.
در واقع آگاهی اصیل آن ها در قلمرو علم مدیریت مشروط یر این است که همه نظریه ها و تکنیک ها و فنون را در بوته عمل آزمون کنند و به تعبیر مشهور، «جهانی بیاندیشند و محلی عمل کنند» تحقق چنین هدفی در گرو آزمون نظریه های جهانی در شرایط بومی است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ