آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه معماری ارشد و دکتری

انجام پایان نامه معماری ارشد و دکتری

قبل از هر اقدامی برای انجام پایان نامه معماری در مقاطع ارشد و دکتری چه توسط خود شما یا دیگران استاد راهنمای خود را انتخاب کنید و بر سر انتخاب موضوع با او توافق حاصل نمایید.
 دانشجو باید توجه داشته باشد که انتخاب استاد راهنمای مورد نظر و متقاعد کردن او برای پذیرش سرپرستی پایان نامه وظیفه اوست.
در این که آیا اول باید استاد راهنما انتخاب شود و سپس موضوع رساله به تصویب کمیته یا گروه آموزشی برسد، یا برعکس، یا به طور همزمان، بستگی به خط مشی گروه آموزشی دارد.
گاه اتفاق می افتد که موضوعی توسط دانشجو انتخاب شده، ولی استاد راهنمایی برای آن پیدا نشده و بناچار دانشجو پس از انقضای مدت، باید دوباره موضوعی دیگر را انتخاب کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ