آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

برای تعیین اهداف سه گانه طرح تحقیق و پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی عمومی پنج راه اساسی وجود دارد.

۱ـ جلوگیری از مرحله متغیرهای نامربوط مثل بهرۀ هوشی با ثابت نگه داشتن آن.
۲ـ انتخاب آزمودنی‌ها به صورت تصادفی که همزمان کلیه ی متغیرهای نامربوط و مشتبه کننده راکنترل می‌کند.
۳ـ متغیرهای نامربوط را همانند متغیر مستقل وارد تحقیق کنید با این عمل هم امکان کنترل امکان پذیر است و هم اطلاعات دیگری دربارۀ تأثیر آن‌ها بر متغیر وابسته و کنش‌ها متقابل ممکن بین آن‌ها و سایر متغیرهای مستقل بدست می‌آید.
۴ـ احتمالاً یکی از متداول‌ترین شیوه‌های کنترل متغیرهای نامربوط استفاده از طرح‌های همتاسازی است در این رشو آزمودنی‌ها براساس یک یا چند متغیر همتا می‌شوند.
۵ـ آخرین روش کنترل، کنترل آماری است.
 این روش بخش جدایی ناپذیر تمام طرح‌های تحقیق محسوب می‌شود زیرا از سایر روش‌های کنترل غیرقابل تفکیک است از طرف دیگر می‌توان از روش تحلیل کواریانس به جای همتاسازی استفاده کرد اما اجرای این تحلیل مستلزم انتخاب آزمودنی‌ها به صورت تصادفی است.
 به حداقل رساندن واریانس خطا: باید تأثیر اثرهای نوسان‌های تصادفی که خطاهای اندازه گیری نام دارد به حداقل رسانده شود این امر از طریق کنترل دقیل خطای اندازه گیری و افزایش پایان مقیاس اندازه گیری میسر است اگر چه واریانس خطا قابل پیش بینی نیست اما میانگین آن تقریباً برابر با صفر است ولی اگر میزان آن قابل ملاحظه باشد می‌تواند واریاسن متعلم متغیرهای آزمایشی را در خود حل کند به همان ترتیبی که یک علامت معین در یک زمینۀ شلوغ ناپدید می‌شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ