آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت

تعیین نمونه و بویژه دانستن ویژگی های نمونه کوچک در هنگام تهیه پروپوزال پایان نامه ارشد مدیریت یکی از اصول و پیش بینی های کار تحقیق است.
 مزیت استفاده از نمونه‌های کوچک را نام برده و تشریح کنید؟
علی رغم مزیت معرف بدون نمونه‌های بزرگ، استفاده از نمونه‌های کوچک در تحقیق و در برخی شرایط مورد بحث قرار گرفته است و طرفدارانی پیدا کرده است.
 نمونه کوچک اقتصادی است زمانی که تجزیه و تحلیل یا جمع آوری اطلاعات حاصل از نمونه‌های بزرگ از نظر اقتصادی میسر نیست، نمونه‌ای با حجم کم مناسب خواهد بود شاخص‌های آماری حاصل از نمونه‌های کوچک این امکان را به تحقق می‌دهد تا قبل از هر گونه تصمیم گیری دربارۀ داده‌ها، خطای نمونه گیری را با اطمینان برآورد کند.

کنترل کامپیوتر: زمانی که نمونه بزرگ به کاربرده می‌شود و داده‌ها به وسیلۀ کامپیوتر تحلیل می‌شوند مسائلی به شرح زیر به وجود می‌آید:
 الف ـ جعبۀ سیاه: تکنولوژی پیچیده و مداوم در حال تغیر کامپیوتر غالب محقق را مجبور می‌کند تا نتایج فعال را که به صورت چایی است بپذیرد یکی از راه‌های اجتناب از چنین خطایی، انتخاب نمونه‌ای کوچک و تجزیه و تحلیل اطلاعات با دست است این روش علاوه بر اعمال نوعی کنترل موجب تشخیص خطاها می‌شود.
ب ـ خطاها: تجزیه و تحلیل کامپیوتری و آماده سازی داده‌ها توسط کامپیوتر همراه با خطاست: کدگذاری یا سوراخ کردن کارت‌های پانچ به صورت نادرست، برنامه‌های کامپیوتری که اغلب پیچیده و مبهم هستند، خطای موجب در دیسکت راهنما که کنترل برنامه‌ها را به عهده دارد و نیز جابه جایی نادرست نوارهای مغناطیسی.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ