آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

نوشتن پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

ندر وشتن پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی می توان به سراغ روش تحقیق کمی یا کیفی رفت که با توجه به نوع موضوع یکی از آن انتخاب می شود.

تفاوت میان روش‌های تحقیق کمّی و کیفی:
آشکارترین تفاوت میان این دو شیوۀ تحقیق نخوۀ ادامه داده ‌هاست.
تحقیق کمّی بر نتایج آماری که به صورت اعداد ارائه می‌شود متکی هستند در حالی که تحقیق کیفی بیشتر بر توصیف نقلی تأکید دارد.

دراساس تفاوت‌های بین تحقیق کیفی و کمّی، تفاوت از لحاظ هدف تحقیق مطرح است تحقیق کیفی به منظور درک پدیده‌های اجتماعی انجام می‌شود اما تحقیق کمّی به منظور تعیین روابط به اثرات و علل انجام می‌شود. در زمینۀ علوم رفتاری هر دو نوع تحقیق ارزشمند هستند و می‌توانند همدیگر را تکمیل کنند.

فرآیند و جریان تحقیق کمّی از روش‌ها و مراحل منظم و تجربی پیروی می‌کند در حالی که در تحقیق کیفی جریان تحقیق مفهومی انتزاعی، نامنظم و غیرقابل پیش بینی است.
بنابراین متغیرهای پیش بینی شده و غیرقابل کنترل بیشتری در آن وجود دارد که تعمیم یافته‌ها را محدود سازد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ