آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه ارشد برق

نوشتن پایان نامه ارشد برق

برای نوشتن پایان نامه ارشد برق یکی از مباحث کلیدی دست یابی به منابع مربوط به موضوع تحقیق است.
 مطالعۀ منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق دارای اهداف زیادی است که عمده‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:
 تعیین متغیرهای اساسی، تشخیص آن چه انجام شده و آن چه که باید انجام شود و تعیین کردن معانی و روابط موجود در مسأله و فرضیه‌های پژوهشی.
 تعیین کردن متغیرهای اساسی: بررسی و مطالعۀ منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق به شما کمک می‌کند تا عقاید دیگران دربارۀ تعریف، عملکرد و سازمان بندی یا طبقه بندی متغیرها کسب کنید. با این مطالعه قادر خواهید بود که نه تنها متغیرهای مورد پژوهش بلکه متغیرهایی که با آن در ارتباط هستند را شناسایی کنید.
تشخیص آن چه که انجام شده و آن چه باید انجام شود. با مطالعۀ منابع می‌توان از دوباره کاری جلوگیری کرد. نکتۀ مهم این است که آثار گذشته می‌تواند بایستی به عنوان نقطۀ شروع کارهای آتی تلقی شود. کارهای آینده براساس آن چه در گذشته انجام شده است بنا می‌شود و کار گذشته موجب توسعه و گسترش کارهای آینده می‌شود.
 مطالعۀ دقیق قسمت اعظمی از آن چه که گذاشته در زمینه موضوع مورد پژوهش انجام شده است جهت کارهای پژوهشی آینده را مشخص می‌کند.
 پژوهشگر با عنایت به بخش نتیجه گیری و بیان پیشنهادات، می‌تواند جهت پژوهش‌های آتی را دریابد و نیازهای پژوهشی را شناسایی و تعیین کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ