آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / نوشتن پایان نامه ارشد علوم سیاسی

نوشتن پایان نامه ارشد علوم سیاسی

منابع عمده و اساسی برای تهیه و نوشتن تحقیق و پایان نامه ارشد علوم سیاسی از نظر متخصصان دسته بندی های مختلفی دارد.
 منابع عمده ای که مسائل تحقیقاتی را عنوان می کنند به شرح زیر توصیه می شود:
 1ـ دولتها: معمولاً برای پیشبرد مقاصد خود بزرگترین منبعی هستند که به تحقیق مبادرت می ورزند مانند تحقیق برای حل یک مسأله اجتماعی
 2ـ دانشگاهها و مؤسسات عالی آموزشی و پژوهشی: تحقیقات دانشگاهی نسبت به تحقیقات دولتی دارای قدمت بیشتری است. این تحقیقات در زمان های قدیم صرفاً روی مطالب علمی محض چون فیزیک و شیمی انجام می گرفت اما در این اواخر عموم دانشگاهها سعی دارند در کلیه شعب علوم به تحقیق بپردازند. معمولاً واحد دانشگاهی بزرگترین مراجعی هستند که مسائل تحقیق را عنوان می کنند و دانشجویان جهت انتخاب موضوع تحقیق می توانند این منابع را مورد مطالعه قرار دهند
 3ـ موسسات خصوصی و غیر دولتی: موسسات غیر دولتی به منظور پیشرفت سریعتر و بیشتر دست به تحقیقاتی خصوصی می زنند. این نوع تحقیقات همیشه برای نیل به مقاصد اختصاصی سازمانی نیست. این شرکتها نیز سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه خود را به تحقیقات دانشگاهی اختصاص می دهند.
 4ـ موسسات تحقیقات: سازمان هایی که دستگاه تحقیقاتی مجهزی ندارند و از وجود کارشناسان تحقیق مؤسسات دیگر استفاده می کنند. اینگونه موسسات که غالباً مؤسسات انتفاعی هستند، مشکلات و مسائلی را که به آن ها واگذار می شود در قبال اخذ مبلغی پول، تحقیق و بررسی می کنند.
 منظور ما از منابع، هر مرجع و مدرکی است که به گونه ای محقق را در شناخت یا کشف مسأله مورد نظر یاری دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ