آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد بالینی

تهیه پایان نامه ارشد بالینی

در هنگام تهیه پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی داشتن فرضیات مناسب می تواند پژوهشگر را به خوبی به سمت انجام یک تحقیق خوب سوق دهد.

فرض تحقیق عبارت است از یک تصور ذهنی، حدس یا احتمالی که محقق در مورد نتایج ویژه تحقیق، پیش از آزمایش و تجربهف پیش بینی می کند و یا موقتاً قبول می نماید.
هدف محقق همواره آزمودن و آزمایش کردن فرض تحقیق است و نه اثبات آن. فرض پوچ، صفر یا آماری، هدفی جز رد فرض تحقیق ندارد.
 این فرض صرفاً منکر وجود تفاوت، رابطه و یا اثر بین دو یا چند متغیر است. بنابراین پژوهشگر به جای آن که تلاش نماید آن را مستقیم آزمون نماید سعی خواهد کرد حالت انکار یا نفی آن را مورد آزمون قرار دهد.
حالت نفی یا عدم اختلاف یک فرضیه را فرض صفر می نامند. فرض صفر یک فرض آماری است که ادعا می کند بین متغیرهای مورد آزمایش یا پژوهش ارتباط یا اختلاف معنی داری وجود ندارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ