آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

انتخاب روش تحقیق برای انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مانند یک راه حل برای یک مسأله و مشکل است.
 روش تحقیق پیمایشی یکی از انواع روش تحقیق علوم اجتماعی است.
تحقیق پیمایشی معمولترین شکل تحقیق در علوم اجتماعی است.
پیمایش روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند بطور کلی در آن از پرسشنامه استفاده می شود اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه، مشاهده، تحلیل محتوا… هم به کار می روند. مشخصه پیمایش مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که آن ماتریس متغیر برحسب داده های موردی می نامند.
 تحقیق همبستگی و همخوانی:
در تحقیق همبستگی هدف اصلی، آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چه قدر است؟
هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها است. هنگامیکه محقق، دو یا چند دسته از اطلاعات مختلف مربوط به یک گروه یا یک دسته اطلاعات از دو یا چند گروه را در اختیار دارد می تواند از این روش تحقیقی استفاده کند چرا که این روش برای مطالعه میزان تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر است. تحقیق همبستگی هرگز یک رابطه علت و معلولی را تبیین نمی سازد بلکه صرفاً یک رابطه را توصیف می کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ