آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال و پایان نامه ارشد تربیتی

پروپوزال و پایان نامه ارشد تربیتی

در نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد علوم تربیتی تعیین دقیق و روشن روش انجام تحقیق بسیار مهم است.
 یکی از انواع روش های تحقیق روش کتابخانه ای است.

روش های‌ کتابخانه ای: روش های‌کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد. ولی در بعضی از آنها در بخشی از فرآیند تحقیق از این روش استفاده می شود و در برخی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش، ماهیتاً کتابخانه ای است و از ابتدا تا پایان متکی بر یافته های تحقیق کتابخانه ای است.
در تحقیقاتی که ظاهراً ماهیت کتابخانه ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روشهای کتابخانه ای در تحقیق خود هستند…
در این گروه تحقیقات اعم از توصیفی، علّی، تجربی و … محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند در نتیجه باید از روش کتابخانه ای استفاده کند و نتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم ثبت و نگهداری نماید در پایان کار نسبت به طبقه بندی و بهره برداری از آنها اقدام کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ