آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه ارشد معماری

انجام پایان نامه ارشد معماری

در انتخاب عنوان تحقیق و موضوع و همچنین انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری همواره لازم است رابطه مسأله اصلی و حوزه مسأله در نظر گرفته شود.
 اصلی یا حاشیه ای بودن یک مسأله در واقع به هدف تحقیق وابسته است، لذا می توان گفت، اصلی یا حاشیه ای بودن یک مسأله امری نسبی است.
 محققی را در نظر بگیرید که در شرکت x مسأله اصلی صفحه بعد را تعریف کرده است:
 «چه رابطه ای بین ساختار سازمانی و میزان بهره وری کارکنان وجود دارد؟»
 اما در تحقیق دیگری در همان سازمان (مثلاً نقش انگیزشی شیوه های فعلی پرداخت دستمزد) همین مسأله به عنوان یک « مسأله پیرامونی» (حاشیه ای/ جانبی) می تواند در نظر گرفته شو،
در چنین حالتی محقق در پی آن است تا با کنترل متغییر های غیر مرتبط نقش مداخله گری و تعدیگری آن ها را کاهش داده و اعتبار تحقیق را افزایش دهد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ