آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد حسابداری

موضوع پایان نامه ارشد حسابداری

موضوع پایان نامه ارشد در رشته حسابداری یعنی یک چالش علمی و یک مسئله که یک تحقیق علمی پاسخی برای آن خواهد یافت.
 اما به طور کلی یافتن نتیجه و ریشه یابی مسأله را می توان در این سؤال خلاصه کرد که:
 چه چیزی این پدیده یا مشکل را به وجود آورده است، و چرا؟
 به سخن دیگر، محقق با طرح چنین سؤالی، به دنبال راه حل ها و چاره جوئیهاست و از این نظر، پدیده یا مشکلی که به نحوی ذهن پژوهشگر و توجه او را به خود جلب کند، می تواند موضوع تحقیق قرار گیرد.
 اما لطافت و ظرافت کار پژوهنده در آن است که موضوع تحقیق مورد نظر را که با تعبیرات عامیانه و غیر علمی در سطح جامعه، سازمان یا یک گروه خاص مطرح شده است، با زبان علفمی و تحقیقی بیان کند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ