آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی

بیان یک مسأله روشن، دقیق و قابل بررسی شاید مشکل ترین مرحله تحقیق در زمینه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تربیتی باشد.
 بیان خوب یک مسأله، بر اطلاعات زیر استوار است:
 الف) اهمیت مسأله
 ب) تحدید مسأله در یک حوزه تخصصی
 ج) اطلاعاتی کلی درباره تحقیقات انجام داده شده
 د) چارچوبی برای ارائه نتایج تحقیق
 هـ) مشکلات موجود در سازمان
 و) قلمرو های مورد نظر مدیریت برای بهبود
 ز) قلمرو های نظری و مفهومی که پژوهشگران قلمرو تحقیقات بنیادی باید از طریق نمود ها و عوارض آن ها را مشخص تر و محدود تر کنند.
 ح)تعریف تمامی متغییر های مرتبط اعم از متغییر های مفهومی یا عملیاتی

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ