آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد علوم انسانی

موضوع پایان نامه ارشد علوم انسانی

موضوع پایان نامه ارشد علوم انسانی همواره ریشه در یک پرسش آغازین و بنیادین دارد که در برخی از رشته ها با خلاقیت و ابتکار و داشتن تفکر انتقادی در آمیخته است.
 وی‍ژگی ها و چگونگی بیان مسأله تحقیق (پرسش آغازی)
 بیان مسأله (Statement of Problem) تحقیق (پرسش آغازی) وقتی مفید است که این پرسش به درستی تدوین شده باشد. این کار لزوماً کار آسانی نیست.
یک پرسش آغازی خوب، باید خصوصیاتی داشته باشد.
چنانچه نمونة پرسش های ارایه شده به نظر شما خیلی روشن و توصیه های پیشنهاد شده خیلی بدیهی و ابتدایی باشد، باز هم در مهم و جدی بودن ای مرحله تردیدی به خود راه ندهید. ممکن است یک معیار وقتی جداگانه ذر نظر گرفته شود،آسان جلوه کند.
 اما وقتی قرار باشد مجموعه این معیار ها درباره یک پرسش آغازی (پرسش آغازی تحقیق شما) مراعات گردد، کار خیلی آسانی نخواهد بود.
 این کار، نه کاملا فنی و نه صوری است و محقق را وادار می کند تا مقاصد و چشم انداز هایش را روشن سازد. در این معنا، پرسش آغازی، نخستین وسیله ای است که پردة اول روش علمی یعنی گسستن از پیش داوری هاو سوابق ذهنی را به اجرا در می آورد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ