آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد اقتصاد

تهیه پایان نامه ارشد اقتصاد

در تعیین موضوع و عنوان پایان نامه ارشد اقتصاد و تهیه آن بها دادن به مسئله تحقیق شاید همه چیز آن پژوهش است.
 مجموعه صفاتی را که باید در یک پرسش آغازی (بیان مسأله) خوب جمع باشد می توان در چند کلمه خلاصه کرد:
 یک پرسش آغاری خوب باید «عملی» باشد، یعنی این بتوان بر مبنای آن کار کرد و مخصوصاً باید بتوان عناصر پاسخ هایی را برای آن فراهم آورد.
 اکنون به بررسی انتقادی نمونه هایی از این پرسش ها می پردازیم:
واضح، روشن، محدود و بدون ابهام بودن (رعایت اصل تحدید مسأله)
مثال: تغییرات در سبک مدیریت چه نتایجی در زندگی کارکنان سازمان دارد؟
 این پرسش بسیار گنگ است، معلوم نیست منظور از تغییرات چه نوع تغییراتی است؟
 منظور از «زندگی کارکنان» چیست؟ آیا منظور زندگی شغلی، خانوادگی، اجتماعی یا فرهنگی است؟
 آیا امکانات زندگی آن ها مورد نظر است؟
 آیا کیفیت زندگی کاری «Quality work of life» آنان مطرح است؟
 آیا منظور از تغییرات در سبک، سبک کلیه مدیران عالی و میانی است؟
 یا فقط مدیران عالی، یا میانی؟
«تفسیر های احتمالی از این پرسش مبهم که اطلاعات دقیقی از مقاصد طراح آن ارایه نمی دهد، به آسانی می توان ادامه داد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ