آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی عمومی

داشتن فرضیه ای مناسب برای نوشتن پروپوزال پایان نامه ارشد روانشناسی و آزمودن آن به پژوهش شما کمک شایانی خواهد کرد.
 پژوهشگر در آغاز کار معمولاً با یک فرضیه پژوهشی و نه آماری روبه روست و مایل است آن را با داده های تجربی بیازماید. اما به زبان آماری مثلاً معتقدیم که بین دو متغیر همبستگی غیر صفر وجود دارد یا فکر می کنیم که با بکار بردن ترکیب وزنی چند متغیر می توانیم متغیر دیگری را پیش بین کنیم منطقی است که یک فرضیه خوب و قابل توجیه درباره ی جامعه باید متناسب و برازش خوبی خوبی برای داده های تجربی گروه نمونه بدست دهد مشروط بر آنکه با فرض درست بودن آن فرضیه بتوانیم برای مشخصه آماری آن گروه نمونه یک مقدار مورد انتظار بدست آوریم که با مقداری که واقعاً مشاهده شده است توافق کامل داشته باشد.
طبیعی است که مشخصه آماری در هر گروه نمونه به سبب خطای نمونه برداری دقیقاً برابر با مقدار مورد انتظاری که بوسیله فرضیه صفر دیکته می شود نیست. بررسی تفاوت بین این دو مقدار و در حقیقت فرایند مقایسه در فرضیه بر پایه شواهد بدست آمده در گروه نمونه معمولاً آزمون آماری یا آزمون معنا دار بودن نامیده می شود. فرضیه هایی که درباره ی پارامتر جامعه به صورت همبستگی صفر است. فرضیه صفر خوانده می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ