آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / کار آماری پایان نامه روانشناسی

کار آماری پایان نامه روانشناسی

انجام کار آماری پایان نامه روانشناسی از مرحله جمع آوری داده ها تا تحلیل آن انجام می شود که دانشجو خود نیز می تواند داده ها را جمع آوری نماید.

تحلیل و تفسیر داده ها پژوهش:
آشنایی با قواعد و مفاهیم ضمنی آنها نخستین گام در تحلیل داده هاست .
چهار سطح مختلف اندازه گیری بدین شرح است.
 1- مقیاس طبقه ای: برای متغیرهای طبقه ای دو نوع مقیاس وجود دارد مقیاس اسمی و مقیاس طبقه ای مرتب شده. مقیاس اسمی مطلبی درباره ی کم بودن یا زیاد بودن بیان نمی کند و دارای این ویژگی های مهم است که فقط دارای طبقه های مشخص و متمایزی است که جنبه ی کیفی دارد و تنها رابطه موجود بین آنها تفاوت آنها با یکدیگر است.
 رنگ چشم مثالی است برای یک متغیر در مقیاس اسمی – مثال دیگری برای مقیاس اسمی جنسیت است که دارای دو ارزش مذکر و مؤنث است. وضعیت تأهل هم اسمی است.
ملاک طبقه بندی فقط قسمتی بر ویژگی های مشترک چیزها. افراد یا رویدادهاست. نوع دیگر متغیر طبقه ای آن است که با طبقه های آن در یک معنای کمی با یکدیگر ارتباط داشته در مقیاس با طبقه های مرتب بیان می شود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ