آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه ارشد ادبیات عربی

تهیه پایان نامه ارشد ادبیات عربی

برای تهیه پایان نامه ارشد ادبیات عربی انتخاب یک روش تحقیق یا دست کم یک روش ساده پژوهشی به تفکرتان نظم منطقی خواهد داد.

به مجموعه شیوه ها و تدابیی که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار برده می شود. روش می گویند. و به مطالعه منتظم و منطقی اصولی که تفحص علمی را راهبری می کند، روش شناسی می گویند.

روش شناسی، علم فهمیدن است و زیر مجموعه معرفت شناسی (اپیستمولوژی) می باشد.
ویژگی های روش:
۱ـ انتظام
۲ـ عقلانی بودن
۳ـ روح علمی
۴ـ واقعیت گرایی
 5ـ شک دستوری
شک دستوری، شیوه معروف دکارت است که بعدها از پایه های اصلی دکارت گرایی و نو ـ دکارت گرایی گردید که در ادبیات قدیم عرب ابوالعلاء معری چنین دیدگاهی داشته است و در ادبیات معاصر مرحوم طه حسین صریحا این روش را برای نظریه پردازی خود برگزید و اعلام کرد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ