آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه مشاوره ارشد و دکتری

پایان نامه مشاوره ارشد و دکتری

نمونه برداری یکی از مراحل عملی و عملیاتی در انجام پایان نامه مشاوره در مقاطع ارشد و دکتری است که نمونه برداری سهیمه ای یکی از انواع آن است.
 آیا در این باره اطلاعاتی دارید.
تا حدودی به سبب دشواری هایی که در طرح ریزی و اجرای یک نمونه احتمالی وجود دارد پژوهشگران گاه متوسل به نوعی نمونه برداری می شوند که از آن عموماً به عنوان نمونه سهیمه ای یاد شده است این اصطلاح در معنای کاربرد دقیق واژه اصولاً یک گروه نمونه نیست بلکه یک انباشته طبقه ای است.
در این نوع نمونه برداری به منظور انتخاب گروهی که هم معرف و هم برای مقاصد پژوهشی خاص مناسب باشد سعی می شود از اطلاعات مربوط طبقه اجتماعی – جنسیت – نژاد – ناحیه و غیره استفاه شود. کاربرد این روش نمونه برداری مستلزم آن است که ابتدا چندین مبنا برای طبقه بندی انتخاب شود.
این مبناها می تواند سن – جنس – گروه نژادی شغل و منطقه ای از کشور باشد، مبناهایی برای طبقه بندی انتخاب می شود. که احتمالاً با متغیر مورد مطالعه همبستگی داشته باشد.
و در نتیجه ضمن افزایش کارآمدی نمونه شان تورش نظامدار را نیز کاهش دهد. بعد از این وحله کوشش می شود که با استفاده از گزارشهای مراکز آمار یا منابع دیگر، نسبتی از جامعه که از هر طبقه قرار دارد معلوم گردد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ