آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع پایان نامه ارشد مشاوره

موضوع پایان نامه ارشد مشاوره

در انتخاب موضوع پایان نامه ارشد مشاوره بهترین راه یافتن متغیرهای خوب این زمینه و برقراری ارتباط بین آن هاست به نحوی که آن رابطه جدید باشد.

در این راه می توان از مدل های متغیرها استفاده کرد. مدل ها منعکس کننده روابط نظام یافته متغیرها، عوامل و عناصر در عالم واقع و جهان خلقت و به انواعی تقسیم می شود:

الف- مدل های مفهومی که متغیرهای مفهومی را با یکدیگر در رابطه قرار می دهد.

ب- مدل های گرافیکی که رابطه بین متغیرها و پارامترها را در قالب تصویر به نمایش می گذارد.
 ج- مدل های ریاضی و کمی یا فرمول ها که متغیرها و پارامترها را با یکدیگر در رابطه قرار می دهد و از قطعیت بالایی برخوردار است و عمدتاً در ریاضی، فیزیک، شیمی و علوم مادی مشاهده می شود.

د- مدل های شبه ریاضی که به لحاظ شکلی شبیه مدل های ریاضی است و دارای نمادها، متغیرها و پارامترهایی است که در رابطه نظام یافته قرار داده می شود،
 اما نتایج آن ها قطعیت ندارد، ولی ممکن است به واقعیت نزدیک شود. اغلب مدل ها و فرمول های شبه ریاضی به کار گرفته شده در حوزه های آمار و علوم انسانی نظیر اقتصاد، مدیریت و جغرافیا از این نوع است.

ه- مدل های کاربری نظیر طرح های تیپ، الگوهای برنامه ریزی و رفتاری.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ