آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی

پایان نامه ها را از یک دیدگاه به دو نوع می توان تقسیم نمود که پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های تربیت بدنی نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

۱- مطالعات پهناگرا: منظور تحقیقاتی است که به روی جمعیتی وسیع صورت میگیرند. گاه کل جامعه آماری در این نوع پژوهش مطالعه می شود.
بنابراین در این تحقیقات بیشتر مباحث عینی و سوالاتی با عمق کم مطرح می شوند. این نوع پژوهش از این رو ضروری است که قدرت تعمیم پذیری داده ها را فراهم می سازد، یعنی در نهایت هنجارها را بازیافت.
 2- مطالعات ژرفانگر: در این گونه تحقیقات پدیده را در عمق می شکافند. از علل و عوامل سخن می گویند و با کیفی، ارزشی و ذهنی پدیده ها را بازیابند. این نوع روش ها نیز طیفی گسترده دارند.
روش های ژرفانگر و پهنانگر مکمل یکدیگرند و هر یک را در برهه ای از جریان طولانی تحقیق به کار می گیرند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ