آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی

موضوع برای پایان نامه کارشناسی ارشد علوم انسانی

با استفاده از متغیر های طبقه ای می توان موضوع برای پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد همه رشته ها بویژه رشته های علوم انسانی اقدام کرد.

متغیر طبقه ای به صورت طبقه ها یا ویژگی هایی است که در برخی از آنها ویژگی هایی وجود دارد که در مقوله های دیگر موجود نیست.
متغیر طبقه ای متعلق به نوعی اندازه گیری است که معمولاً رسمی و به تازگی طبقه ای یا مقوله ای خوانده می شود. در این مقیاس افراد از طریق دارا بودن ویژگی معینی که هر زیر مجموعه یکسان در نظر گرفته شده همه آنها زیر یک نام و یک شماره قرار می گیرند.
به متغیرهای طبقه ای بویژه دو رزشیها گاه متغیرهای کیفی نیز گفته شده است این اصطلاح در برابر متغیرهای کمی که در اینجا متغیرهای پیوسته نامیده شده است بکار رفته است.
اما باید توجه داشت که اینگونه متغیرها نیز همواره کمیت پذیر است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ