آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه ارشد زبان انگلیسی

انجام پایان نامه ارشد زبان انگلیسی

آشنایی با فرضیه ها و انواع آن در انجام پایان نامه ارشد زبان انگلیسی بسیار کمک کننده است و یکی از اصول روش انجام هر تحقیق و پایان نامه است.

انواع فرضیه ها: فرضیه ها در تحقیقات همبستگی و تجربی به دو دسته تقسیم می شوند: فرضیه ی تحقیق و فرضیه ی صفر . فرضیه ی تحقیق از وجود رابطه یا اثر و تفاوتها بین متغیرها خبر می دهد یا در واقع وجود این حالات را تأیید می کند و آن را واقعی و حقیقی می داند.
این فرضیه به دو نوع جهت دار و بدون جهت تقسیم می شود. فرضیه ی صفر که به فرضیه ی آماری یا پوچ هم موسوم است برخلاف اوّلی وجود رابطه اثر یا تفاوت بین متغیرها را رد کرده و اظهار می دارد که این حالات واقعی نیست و حقیقت ندارد و صرفاً ناشی از تصادف و اشتباه آماری و بویژه اشتباه در نمونه-گیری است.
اگرچه محقق فرضیه ی تحقیق را مطرح می کند و درصدد آزمایش آن است پس از گردآوری اطلاعات و داده ها و طبقه بندی آنها عملاً فرضیه ی صفر را مورد آزمایش قرار می دهد. زیرا روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها قادر به آزمون فرضیه ی صفر می باشند.
مطالعه ی چگونگی روابط بین متغیرها در یکی از سه حالت زیر انجام می پذیرد:‌ الف) محقق به دنبال بررسی و مقایسه ی تفاوت تأثیر دو یا چند متغیر بر یک یا چند متغیر است ب) محقق در پی مطالعه ی میزان همبستگی بین دو یا چند متغیر است ج) محقق به دنبال کشف و تعیین رابطه ی علّت و معلولی بین دو یا چند متغیر است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ