آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری

یکی از مراحل اصلی و دشوار تهیه پایان نامه کارشناسی ارشد جمع آوری داده ها و آماده سازی آن برای تجزیه و تحلیل است که این امر در رشته معماری نیز اهمیت دارد.

پس از مرحله گردآوری اطلاعات محقق انبوهی از اطلاعات را در اختیار دارد که باید از آن برای انجام دادن اقدامات بعدی استفاده کند یعنی باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه بندی نماید تا برای مرحله ی اساسی تجزیه و تحلیل آماده شود.
برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به ماهیت و روش تحقیق محقق باید طرح استخراج و طبقه بندی اطلاعات را تهیه کند.
 – شیوه ی کُدگذاری ابزار گردآوری اطلاعات:
 کدگذاری عمدتاً در تحقیقات میدانی ( پرسشنامه ، کارت مشاهده و مصاحبه ) موضوعیت دارد. و هر چه زمان رایانه و ماشین های محاسبه در امر تحقیقات علمی بویژه در مرحله ی تحلیل داده ها بیشتر به کار گرفته می شود و به این دلیل محقق لزوماً باید برگه ها اطلاعاتی را که کدگذاری کند.
در اینجا منظور از کدگذاری اختصاص دادن شماره یا عددی خاص به هر یک از اقلام مندرج در ابزار گردآوری اطلاعات صفحات، سؤالات، گزینه ها و … است تا به کمک آن امکان انتقال اطلاعات به رایانه فراهم آید.
برای سهولت کار بهتر است محقق ابزار طراحی شده ی خود را قبل از اجرا و تکثیر و چاپ کدگذاری کند.
آنچه باید محقق در زمان طراحی پرسشنامه و قبل از اجرای عملیاتی میدانی کدگذاری کند ۱- پرسشنامه ۲- منطقه و ناحیه ۳- صفحات ۴- سؤالات ۵- گزینه ها ۶- ستون که پاسخها

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ