آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / عنوان پایان نامه ارشد حسابداری

عنوان پایان نامه ارشد حسابداری

برای انتخاب عنوان پایان نامه ارشد حسابداری هم می توانید با ما ارتباط برقرار کنید و هم به روش علمی و با استفاده از متغیرها اقدام کنید.

متغیرها انواع مختلفی دارد که متغیرهای دو ارزشی و چند ارزشی یکی از انواع آن هستند.

متغیرها براساس تعداد ارزش ها با عددی که به آن ها اختصاص داده می شود به دو دسته تقسیم می شوند:
 1ـ دو ارزشی ۲ـ چند ارزشی.
متغیر دو ارزشی به متغیری گفته می شود که به آن فقط دو ارزش یا دو عدد داده می شود مانند جنس که دارای دو ارزش مرد و زن است و می توان برای ثبت آن ها از اعداد صفر و یا یک اعداد دیگر استفاده کرد.
 متغیر چند ارزشی، متغیری است که بیش از دو عدد یا دو ارزش به آن اختصاص داده می شود مانند هوش و سطح تحصیلی که دارای درجه های مختلفی است و به هر یک از درجه ها می توان عدد یا ارزش معین اختصاص داد.

متغیر تعدیل کننده:
متغیر تعدیل کننده به منظور توصیف متغیر مستقل به کار برده می شود. متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر، انتخاب، اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل و پدیده مشاهده شده، می شود یا خیر.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ