آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / خرید پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

خرید پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی

در هنگام خرید پایان نامه ارشد روانشناسی بالینی به صورتی که کار را دیگران انجام دهند یکی از مباحثی که باید در خصوص شفاف سازی آن اقدام کنید نحوه تهیه نمونه های آماری است.
 نمونه گیری به روش های مختلفی صورت می گیرد که نمونه گیری ساده تصادفی یکی از آن هاست.
اولین اقدام در نمونه گیری ساده تصادفی فراهم آوردن فهرست اعضای جامعه مورد مطالعه است.
بدون دانستن تعداد افراد جامعه و حتی نام یا یک ویژگی مشخص که ممیز اعضاء از همدیگر باشد نمونه گیری معنی ندارد. در این نمونه گیری تمام اعضا جمعیت آماری دارای شانس یکسان جهت انتخاب می باشند. محقق باید لیست کاملی از اسامی کلیه اعضا جمعیت آزمایشی به دست آورد و مطمئن شود که نام هر عضو بیشتر از یکبار در لیست ذکر نشده است.
طریقه علمی این روش، استفاده از اعداد تصادفر است. جداول اعداد تصادفی، جدولی است که توسط ریاضیدانان و آمارگیران تهیه شده است و غالباً به کار می رود. به کمک این جدول می توان با سرعت بیشتری تعداد مورد نیاز را از کل جامعه آماری انتخاب و استخراج نمود.
روش دیگر به این صورت است که هر یک از اسامی اعضای جامعه آماری را روی یک قطعه کاغذ نوشته و در جعبه ای ریخته و در جعبه دیگر نیز شماره هایی به ترتیب از ۱ الی آخر به اندازه تعداد جمعیت آماری ریخته و در یک زمان از داخل دو جعبه دو قطعه کاغذ بیرون آورده و شماره اش را ثبت نموده این عمل را آنقدر تکرار می نمائیم تا تعداد شماره های به دست آمده باشد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ