آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / خرید پایان نامه علوم انسانی

خرید پایان نامه علوم انسانی

خرید پایان نامه ارشد برای دانشجویان رشته های مختلف علوم انسانی یکی از شرایط سخت است که همواره باید به عواقب آن نیز بیندیشند.

پایان نامه ارشد به روش های گوناگونی انجام می شود که انتخاب یک روش به نوع موضوع بستگی دارد. یکی از این روش ها علی است که خود انواعی دارد و تحقیق علی مقایسه ای یکی از آن هاست.

تحقیق علّی مقایسه‌ای به مطالعۀ احتمال یاامکان روابط علّت و معلولی بین متغیرها با استفاده از مشاهدۀ نتایج حاصل و بررسی دقیق در داده‌ها برای یافتن متغیرهای علّی درست و منطقی اشاره دارد این روش تحقیق درست برعکس روش آزمایشی است که داده‌های آن از شرایط کنترل شده در زمان حال بدست می‌آید.
مزایا:
روش علّی: مقایسه‌ای در شرایطی که امکان اجرای یک روش آزمایشی قوی وجود ندارد مناسب به نظر می‌رسد.
یعنی مواردی که:
ـ هنگامی که امکان انتخاب، کنترل یا دخل و تصرف در متغیرهایی که برای بررسی مستقیم روابط علّت و معلولی لازم است، وجود ندارد.
 ـ هنگامی که کنترل تمام متغیرها به استثناء یک متغیر مستقل ممکن است بسیار غیرواقعی و مصنوعی باشد و در نتیجه از کنش متقابل طبیعی با سایر متغیرهای مهم و مؤثر جلوگیری کند.
ج ـ هنگامی که امکان کنترل آزمایشی باتوجه به اهداف تحقیق غیرعملی، پرهزینه و یا از لحاظ اخلاقی مورد تردید است.
این روش اطلاعات مفیدی که با پدیدۀ مورد نظر ارتباط دارد بدست می‌دهد!
یعنی چه رویدادهایی، تحت چه شرایطی، با چه توالی و الگویی باهم رخ می‌دهند.
در سال‌های اخیر ایجاد اصلاح‌های در تکنیک‌ها، روش‌های آماری و طرح‌های آزمایشی که دارای کنترل نسبی هستند این بررسی‌ها ار از قابلیت دفاع بیشتری برخوردار ساخته است.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ