آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه دانشجویی زمین شناسی

انجام پایان نامه دانشجویی زمین شناسی

در انتخاب موضوع و انجام پایان نامه دانشجویی انواع گرایش های رشته زمین شناسی می توانید به افراد متخصص و معتبری رجوع کنید تا مشکلی به مشکلات خود نیفزایید.
 اگر قصد دارید خودتان اقدام کنید می توانید برای انتخاب موضوع پایان نامه از روش های مختلف مانند روش علی پس رویدادی کمک بگیرید.
پژوهش‌های پس رویدادی به پژوهش‌های گفته می‌شود که در آن‌ها احتمال روابط علّت و معلولی از طریق مشاهدۀ یک موقعیت مورد پژوهش قرار می‌گیرد.
و عوامل علّی موجه را در زمان گذشته جستجو می‌کنند. کرلینجر معتقد است که تحقیق پس رویدادی عبارتست از مطالعۀ عینی و منطقی که در آن پژوهشگر کنترل مستقیم بر متغیرهای مستقل ندارد.
در این روش استنتاج رابطه علّی بین متغیرها بدو مداخلۀ مستقیم در متغیرهای مستقل و وابسته صورت می‌گیرد. براساس این تعریف، کرلینجر پژوهش‌هایی را که در آن‌ها متغیر مستقل از پیش اتفاق افتاده است یا امکان اعمال متغیر مستقل در آن‌ها به هر دلیل وجود ندارد را پس رویدادی نامیده است.
بنابراین تحقیق پس رویدادی روی آشکارکردن تأثیر احتمالی حوادثی که اتفاق افتاده است و قابل دستکاری محقق نیستند دلالت دارد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ