آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / تحلیل آماری پایان نامه با spss

تحلیل آماری پایان نامه با spss

پایایی و روایی دو مقوله بسیار مهم در تحلیل آماری پایان نامه ارشد با spss است که بدون آگاهی از تمام جزئیات آن و داشتن تجربه قادر نخواهید بود کار مطلوبی انجام دهید.

پایایی هر مقیاس نشان می دهد که چقدر عاری از خطای تصادفی است.
دوشاخص پرکاربرد پایایی مقیاس عبارتنداز: پایایی بازآزمایی(که به آن ثبات زمانی نیز گفته اند) و همسانی درونی.
پایایی بازآزمایی یک مقیاس به وسیله اجرای آن با افراد ثابت در دو موقعیت متفاوت و همبستگی دو نمره به دست آمده ارزیابی می شود. مقدار بالای همبستگی بازآزمایی نشان دهنده پایایی بیشتر مقیاس است.
باید ماهیت سازه مورداندازه گیری این مقیاس را هنگام انتخاب این نوع پایایی در نظر داشته باشید.
مقیاسی که برای اندازه گیری وضعیت کنونی خلق طراحی شده ممکن است دریک دوره چند هفته ای پایدار نماند. بنابراین پایایی بازآزمایی دریک مقیاس خلق نسبتاً پایین خواهد بود.
با این حال اندازه های ویژگی های پایدار شخصیت بیشتر ثابت می مانندو همبستگی بازآزمایی خیلی بالایی نشان میدهند.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ