آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

در نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق به این اصل توجه داشته باشید که تحقیق باید قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد.
 تحقیق باید قابلیت تعمیم پذیری داشته باشد. یعنی چه؟
در انجام یک تحقیق، با روش علمی، چنانچه میسر باشد باید تمام جامعه ی آماری (جامعه ی آماری، مجموعه ای از آزمودنی هاست که تحقیق بر روی آنان و یا درباره ی آنان انجام می شود و دارای تعدادی ویژگی همگون و یکسان می باشند، مانند دانشجویان دانشگاه تهران، که همه دانشجو هستند) مورد بررسی قرار گیرد، امّا از آنجا که اغلب چنین امری، امکان پذیر نیست، در بیشتر مواقع از جامعه ی آماری، نمونه گیری می شود، لذا باید تحقیق به نحوی انجام شود که حاصل کار به توان به جامعه آماری که از آن نمونه گیری انجام شده، تعمیم داد.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ