آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی و روانشناسی

مورد آزمایش قرار دادن فرضیه ها یکی از راه های مطلوب انجام پایان نامه دکتری علوم تربیتی و روانشناسی است.

به عنوان نمونه «انیل» و همکارانش فرضیه ای را که از تئوری یک روانشناس به نام «ک.دبلیو.اسپنس» درباره تاثیر اضطراب روی یادگیری استنتاج شده بود مورد آزمایش قرار دادند این تئوری حاوی تعمیمی است که اعلام می دارد افرادی که دارای سطح اضطراب بالایی هستند عملکردشان در یادگیری کارهای پیچیده کمتر از عملکرد افرادی است که از سطح اضطراب پایینی برخوردار می باشند.
پس از آزمایش فرضیه، تئوری فوق روی دانشجویان مشاهده شد دانشجویان با سطح بالای اضطراب مسائل مشکل را بدتر از دانشجویان با سطح پاییتن اضطراب انجام دادند و در عوض در مسائل آسان خیلی بهتر از آنان خود را نشان دادند بدین ترتیب حاصل از «تئوری اسپنس» مورد تائید قرار گرفت.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ