آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه روانشناسی عمومی تضمینی

پایان نامه روانشناسی عمومی تضمینی

پایان نامه روانشناسی عمومی زمانی به صورت تضمینی انجام خواهد شد که پژوهشگر مراحل مختلف انجام تحقیق را به درستی انجام دهد.

پژوهشگر پس از مواجهه با مشکل و رسیدن به اینکه در آثار موجود به آن پاسخ داده نشده است یا عدم اقناع پاسخ های موجود، ابتدا باید به تحلیل آنها بپردازد تا بتواند مسئله خود را به نحو واضح، مشخص و متماز از دیگر مسائل به دست آورد.
 به تعبیر دیگر او باید با بهره گیری از ظرفیت تجزیه و تحلیل روشمند معضل ومشکل، به گزینش مسئله نایل آید به عنوان نمونه استاد مطهری در این زمینه می نویسد:

«اینجانب درست به یاد ندارد که از چه وقت با مسئله علل انحطاط مسلمین آشنا شده است ، ولی می تواند به طور یقی تادعا کند که متجاوز از بیست سال است که این مسئله نظر او را جلب کرده و کم وبیش در اطراف آن فکر کرده و یا نوشته های دیگران را در این زمینه می خوانده است

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ