آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / فصل چهارم یک پایان نامه ارشد

فصل چهارم یک پایان نامه ارشد

فصل چهارم یک پایان نامه کارشناسی ارشد به تجزیه و تحلیل و ثبت نتایج تحقیق اختصاص دارد.
 فصل چهارم:
یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها:
این فصل هسته اصلی تحقیق را شکل می دهد، ومی تواند به بخش های بسیار تقسیم شود. در این فصل محقق آنچه اطلاعات از منابع مختلف واز طریق آزمودنیها بدست آورده بصورت جداول ونمودارها ارائه میدهد و با استفاده از فرمولهای آماری تجزیه وتحلیل نموده و معنی دار بودن آنها را با خطای یک تا پنج درصد، بیان می نماید (خطای آماری میتواند ده درصد نیز در نظر گرفته شود که زیاد مورد قبول نیست).

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ