آراد برندینگ
خانه / پایان نامه / پایان نامه گروه بالینی تضمینی

پایان نامه گروه بالینی تضمینی

پایان نامه گروه بالینی از انواع مختلف رابطه ای مقایسه و یا همبستگی و غیره انجام می شود که در هر صورت انجام تضمینی آن یکی از خواسته های مهم دانشجویان است.

در بررسی همبستگی بین متغییرها در هر دو حالت، ذکر شده بالا، سه نکته اساسی باید روشن و مطرح گردد:
آیا رابطه و همبستگی بین متغییرها وجود دارد؟

چنانچه رابطه و همبستگی موجود نباشد، ادامه تحقیق منتفی است واگر رابطه و همبستگی وجود داشته باشد، باید مقدار آن را به دست آورد.
جهت همبستگی و رابطه بین متغییرها چگونه است؟
آیا با افزاش یک متغییر، متغییر دیگر افزایش می یابد و یا با کاهش یک متغییر، متغییر دیگر کاهش می یابد که در اینصورت همبستگی مثبت (+) است و اگر براثر افزایش یک متغییر، متغییر دیگر کاهش و یا با کاهش یک متغییر، متغییر دیگر افزایش یابد در چنین حالتی همبستگی منفی (-) خواهد بود.

مطلب پیشنهادی

انجام کار پایان نامه ارشد فقه

انجام کار پایان نامه ارشد فقه توسط گروه متخصصان باتجربه همراه با نازلترین قیمت ها صورت می گیرد. آیا امکان ثبت سفارش انجام کار پایان نامه به شکل اینترنتی وجود داشته است؟

پاسخی بگذارید

آراد برندینگ